Thiết bị  nâng người kiểu khớp nối ZEBRA là thang nâng địa hình kiểu khớp nối với hệ thống truyền động 4 cầu chủ động. Chiều cao làm việc 12.20m và 16.40m. Thang nâng này với tầm vươn đặc biệt tới 8.50m và 9.30m cho phép nó tiếp cận được với các địa bàn đặc biệt, thang hoạt động được trên các địa hình gồ ghề. ZEBRA có một giao diện điều khiển trên bảng mạch chuẩn đoán để giúp việc vận hành dễ dàng cũng như thuận tiện cho bảo dưỡng.

  • Thang nâng người kiểu khớp nối ZEBRA 12 hãng ATN - Pháp

   Thang nâng người kiểu khớp nối ZEBRA 12 hãng ATN - Pháp

   0₫
  • Thang nâng người kiểu khớp nối ZEBRA 16 hãng ATN - Pháp

   Thang nâng người kiểu khớp nối ZEBRA 16 hãng ATN - Pháp

   0₫