Nhựa Việt Nhật chuyên cung cấp các loại sóng nhựa, rổ nhựa, khay nhựa, hộp nhựa công nghiệp

  • Sóng nhựa rỗng VN05-HL, Nhựa Việt Nhật

   Sóng nhựa rỗng VN05-HL, Nhựa Việt Nhật

   0₫
  • Sóng nhưa rỗng VN07, Nhựa Việt Nhật

   Sóng nhưa rỗng VN07, Nhựa Việt Nhật

   0₫
  • Sóng VN02-HL, sóng cá chuyên dùng cho ngành thủy sản

   Sóng VN02-HL, sóng cá chuyên dùng cho ngành thủy sản

   0₫
  • Thùng nhựa đặc VN13-HK

   Thùng nhựa đặc VN13-HK

   0₫