Thùng nhựa rỗng là giải pháp hiệu quả cho các nhà xưởng để chứa đựng, bảo quản lưu kho hàng hóa.

  • Sóng nhựa rỗng VN05-HL, Nhựa Việt Nhật

   Sóng nhựa rỗng VN05-HL, Nhựa Việt Nhật

   0₫
  • Sóng nhưa rỗng VN07, Nhựa Việt Nhật

   Sóng nhưa rỗng VN07, Nhựa Việt Nhật

   0₫
  • Sóng VN02-HL, sóng cá chuyên dùng cho ngành thủy sản

   Sóng VN02-HL, sóng cá chuyên dùng cho ngành thủy sản

   0₫